FSC

Family Service Centre i Indien, Mumbai


Family Service Centre är en ideell organisation som startades år 1955 av en grupp kvinnor i Indien. Dessa kvinnor hade ett filantropiskt perspektiv på hur en kan hjälpa kvinnor och barn i utsatta situationer. Organisationen blev en professionell utförare av socialt arbete då organisationens grundare Dr. Armaity Desai överlät ledningen av organisationen till College of Social work, Nirmala Nikitan i Mumbai. Idag har organisationen blivit en etablerad aktör i Mumbai som arbetar med utsatta grupper i i samhället.


Empowerment genom fyra områden

Sponsorship

Förser barnen i Mumbais slumområden med ekonomiska resurser för utbildning. Utöver detta är sponsorprogrammet en väg in till att arbeta med hela familjen. Genom olika aktiviteter och verksamheter arbetar FSC med att stärka familjer och individer till att kunna åstadkomma en positiv förändring i deras liv.


Adoption

FSC är pionjärer bland adoptionsbyråerna i Mumbai. De fokuserar på inhemska adoptioner, vilket är mindre vanligt förekommande i Indien. Adoptionsprogrammet bedrivs tätt ihop med Fosterhemsprogrammet.


Fosterhem

Fosterhemsprogrammet arbetar utifrån att ett barn som inte längre kan vara kvar hos sina biologiska föräldrar ska få en trygg och stabil vardag i en familj. I Indien är institutioner vanligt förekommande för ”föräldralösa” barn. Programmet omfattar likaväl tillfälliga placeringar som placeringar inför adoption.


Community Development

FSC bedriver verksamheter för att stärka utsatta områden i Mumbai. De håller i aktiviteter för arbete med värderingar, de förser området med gratis sjukvård och andra medicinska program, bedriver förebyggande och uppsökande arbete i området, för att nämna några.


”Empowering the family, the core unit of society, by creating an enabling and supportive environment, providing counseling and developing positive human values.”


Organisationen fokuserar på olika slumområden i de centrala delarna av Mumbai, men har även en gren av organisationen som är stationerade i de norra delarna av Mumbai.
%d bloggare gillar detta: