Engagera dig

Vill du bli en del av det svenska stödet för barnen i Mumbai? Perfekt, detta är allt du behöver veta:


  • Du har ett engagemang och en tro på ett socialt arbete som grundar sig på egenmakt, empowerment. Du tror på att stärka individer och familjer för att de själva ska kunna åstadkomma en förändring i sitt liv. Pengar är en viktigt och stor del i detta, men fortfarande bara en av alla delar. Genom att vi bidrar med resurser i form av pengar, får barnet möjlighet att gå i skolan och FSC får möjligheten att jobba vidare med hela familjen som ett system för att utbilda, stärka och vägleda till utveckling och självständighet.
  • Du intresserad av ett långsiktigt engagemang. Varje sponsors bidrag riktas mot ett specifikt barn, med dess familj. Ett avbrutet sponsorskap drabbar därför individen med dennes familj direkt.
  • Genom att bli sponsor ger du mig ditt förtroende för att sköta all kontakt med organisationen samt ekonomin. Sponsoravgiften förs över till mig, för att sedan överföras årligen till organisationen. Du väljer själv hur du vill dela upp betalningen av avgiften över året. Hela summan ska vara inne senast 27:e juni varje år.

Totalt avgift/år: 6.600 Rs / 1.000 SEK

Ekonomin redovisas av mig för sponsorerna efter varje årlig överföring. Årsavgiften är satt för utrymme för förändringar i valutakursen. Eventuellt överskott hanteras efter sponsorernas önskemål.


Så, sluta tveka och kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan


%d bloggare gillar detta: