Årlig inbetalning


Idag har vår gemensamma årliga inbetalning skickats till barnen och deras familjer i Mumbai, Indien, via Family Service Centres utbildningsprogram. Vi är fortsatt totalt 19 sponsorer som möjliggör skolgång för 19 barn samt bidrar med stöd till deras familjer.


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela


Vi har fått en uppdatering kring situationen i Mumbai och för de familjer som bor ute i de mest utsatta områdena i Mumbai. Nirmala Fernandes, Director Family Service Centre vittnar om en fortsatt ansträngd situation, trots att restriktionerna lättat något i landet. En rädsla för en tredje våg är påtaglig och barnens skolgång är fortsatt på distans. Socialarbetarna kämpar på med att fortsatt kunna nå de barn som är en del av organisationens program. De håller kurser, aktiviteter och seminarium online och bidrar till att skapa förutsättningar för samtliga barn som deltar i programmen så de kan delta även i de digitala aktiviteterna.


The situation here is now more stable than earlier.  But we still have the lockdown with several restrictions in place as the government is cautious owing to the fear of the 3rd wave of coronavirus hitting as well as the new delta strain.   Offices are able to function at 50% capacity but train travel which is literally the  lifeline of Mumbai is still restricted to just certain categories of workers. Our office is open with limited staff and most staff continue to work from home.  Programs are ongoing and owing to the current situation, through the efforts of our program officers, we are arranging several programs for sponsored students online.  These would have normally been held at the centre or nearby school, but through appeals we have had some very well qualified personnel to conduct various sessions such as career guidance for older students, personality development, English speaking, for various age groups and the students are very glad to benefit from these. 

Nirmala Fernandes
Director
Family Service Centre

Då skolorna håller stängt har sponsoravgiften fortsatt betalats ut till familjerna för att stötta under pandemin. Många föräldrar står utan arbete och försörjning och sponsoravgiften bidrar till, utöver de aktiviteter organisationen håller, till att säkra att barnen får de förnödenheter de behöver.


”Schools and colleges have not yet reopened and public exams for X and XII have been cancelled.  Students will be internally assessed and graded based on their performance during the year.  Those in the lower classes too have no exams and are to be promoted to the next level as per the government ruling. 

The adoption program is going on with most of the interviews with parents done online. In the community we conducted a daily nutrition program for children, for a month, sponsored by a donor.  Basically distribution of milk, fruit and eggs to help build their immunity during this difficult period.  Many families have been severely affected by the current lockdown with loss of income, so we will once again be distributing food packages shortly.  Although schools were shut during vacations, we continued to make the sponsorship payments and this has been of great help to the families for their daily needs.”

Nirmala Fernandes
Director
Family Service Centre

Rapporter för varje barn kommer komma till varje sponsor under sommaren där ni får mer info om just det barn ni stöttar. Så hoppas vi på att vi rör oss mot ljusare tider och att även Mumbai kan börja öppnas upp och barnen får återvända till en normal skolgång.


Vi har hamnat på ett överskott till följd av den aktuella valutakursen och efter bankavgifter (300 SEK) samt utrymme för mindre administrativa kostnader för bl.a. hemsidan (ca. 500 SEK) har vi ett överskott på 4.000 SEK. I augusti kommer jag göra en övrig donation till organisationen för överskottet, för att ytterligare stötta familjerna i den rådande situationen. Önskar någon få tillbaka sitt överskott, fyll i formuläret nedan alternativt maila mig senast 2021-07-31.


Ta hand om varandra!

Frida Svensson

Stora utmaningar


 ”We have learned from our community workers who reside in the community itself that many families have moved to their native villages,  some hope to return, some may not, loss of income during this period has created a lot of hardships.  Meanwhile, the government decided not to hold final examinations that were cancelled owing to the shutdown and instead all have been cleared to the next level.”

Nirmala Fernandes
Director

Family Service Centre

Vi har nu nåtts av uppdaterad information om nuläget bland barnen och familjerna i Mumbai. Både familjerna och Family Service Centre står inför stora utmaningar. infrastrukturen i staden är fortfarande drabbad av landets lock down vilket påverkar likaväl familjerna som organisationens arbete. FSCs socialarbetare som bor närmare kontoret tar sig därför in till kontoret två gånger/veckan, medan övriga bedriver det administrativa arbetet hemifrån. De avvaktar nu nya riktlinjer efter slutet på juli, men det är fortfarande oklart hur dessa kommer se ut. FSC hoppas på att få möjlighet att i större grad kunna komma ut i områdena och bedriva sitt arbete.

Skolorna har varit stängda under landets lock down, vilket givetvis har påverkat barnens skolgång. Skolorna har nu påbörjat distansundervisning. Något som tyvärr är komplicerat för majoriteten av de barn som bor i slumområdena. För att kunna delta i undervisningen krävs att de har tillgång till en smart phone, dator eller surfplatta, vilket många barn saknar. Skolgången för barnen i slummen kommer därmed fortsatt drabbas hårt under den pågående pandemin.

Många familjer står utan försörjning och flera familjer har lämnat staden för att förhoppningsvis hitta stabilare förhållanden i sina hembyar. De som är kvar i staden och slumområdena drabbas därmed hårt vad gäller tillgång till bland annat mat. FSC har arrangerat insamlingar för att kunna förse familjer som deltar i deras program med mat, kläder och pengar. FSC är fortsatt i stort behov av donationer för att hjälpa de familjer som står utan inkomst i slumområdena.

”During this period we also  raised some funds through donations for distributing food provisions to our clients in the community.  The families are indeed very grateful to receive this as many are facing a lot of difficulties having lost their source of income following the lockdown.  Owing to the social distancing norms to be observed and thus to avoid crowding at the agency, we are providing assistance both by way of direct transfer of money to their individual accounts;  and , in kind for those who do not have their personal accounts.  With the donations received,  we plan to continue to provide the assistance for the next few months. ”

Nirmala Fernandes
Director

Family Service Centre

För att stötta FSCs arbete i dessa svåra tider, kommer vi göra en extra donation utöver sponsorprogrammet. Donationen kommer bestå av de donationer ni satt in utöver sponsoravgiften samt det överskott som vi har efter den årliga överföringen. Summan som kommer doneras är 3.000 SEK. Dessa pengar kommer gå direkt till familjerna i form av mat, samt genom direkta överföringar till de familjer som har egna bankkonton.


Family Service Centre 18/19

Ett bildspel från FSC som sammanfattar deras verksamhetsår 18/19.

Ännu ett år har gått och vi är på väg mot vintern och julen med stormsteg. Med detta har ännu ett verksamhetsår passerat för Family Service Centre. Med detta kommer samtliga sponsorer delges FSCs årsrapport. Denna kommer skickas i digital version över epost. Så håll ögonen öppna!


Med vintern kommer som sagt julen. En sponsor har kommit med förslag om att vi kan använda vårt överskott från våra gemensamma överföringar till att skicka en julklapp till alla barn. En idé jag nappade på och därmed för vidare till er.

Så, kära sponsorer! Genom att gilla detta inlägg ställer ni er positiva till julklapp. Mitt förslag är en anteckningsbok ihop med ett mindre pennskrin/fodral. Skulle ni ha annat förslag, skriv gärna en kommentar nedan eller maila! Behöver ha besked denna vecka, då vi behöver tid på oss för att införskaffa samt skicka klapparna.


Sashakt – Ideell förening


Nu har vi tillslut fått ordning på nödvändig planering och dokumentation för att (officiellt) kunna kalla oss ideell förening. Föreningens stadgar har upprättats och antagits. Dessa kommer skickas ut till samtliga sponsorer. Varje sponsor räknas i dagsläget som medlem i föreningen och därmed röstberättigade i frågor som rör bl.a. sponsoravgiften. Stadgarna skickas ut till er sponsorer under veckan. Nedan ser ni aktuella styrelsemedlemmar.


Styrelse – Sashakt
Ordförande/Grundare: Frida Svensson
Vice ordförande: Terese Svensson
Sekreterare: Caroline Hanner
Ledamot: Sebastian Fihn
Revisor: Per Svensson


Firmatecknare är ordförande.


– Medlemsavgift har bestämts till 50 SEK/år.
– Föreningens räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.
– Sponsoravgift har bestämts till fortsatt 1.000 SEK/år.
– Omval av styrelse sker vid årsmötet varje år. Alla medlemmar kan nominera ledamöter inför årsmötet.
– Bankkonto kopplat till föreningen kommer upprättas, dit all ekonomi kommer vara kopplad till hädanefter. Ekonomin redovisas årligen.


Hösten är i full gång och har vi en spännande tid och väg framför oss! Att vi numer är en förening skapar större möjligheter för oss att expandera och nå ut till fler. Jag tror även att detta kan öka ert inflytande och skapa större möjligheter för delaktighet. Mitt mål har alltid varit och kommer alltid vara full transparens och att alla sponsorer känner att vi gör detta tillsammans. Alla funderingar, tankar, idéer välkomnas därmed med öppna armar.

Är ni intresserade av att sitta med i styrelsen ? – Fantastiskt! Meddela inför nästkommande årsmöte.

Utöver våra stadgar samt protokoll från ”uppstartsmötet” kommer ni även delges Family Service Centres årsrapport. Direktören önskar att varje sponsor ska få ett eget exemplar. För att spara på både miljön och organisationens ekonomi kommer de posta ett par exemplar, sedan får vi även årsrapporten elektroniskt. Denna kommer ni alla delges via epost.

Inför jul har vi även lite spännande planer som ni kommer delges inom kort. Så håll koll här på hemsidan


Har du några frågor eller tankar redan nu som du vill dela – fyll i formuläret nedan.

Happy Diwali


Diwali

Diwali är en stor hinduistiskt, jaintisk, buddhistisk och sikhisk högtid. Det är en stor ljusfest världen över till ära för återkomsten av Lord Rama, Fru Sita, bror Lakshmana och herre Hanuman till Ayoduha från exil 14 år efter att Rama besegrade Ravana. Högtiden går att jämställa med nyår i vissa länder och infaller nu i slutet av oktober eller början av november och i år infaller det idag, 27/10. Diwali kallas ljusets högtid och pågår under fem dagar. Det är en av Indiens viktigaste högtider och därmed något jag vill att vi tillsammans uppmärksammar!


Tankar från mig till er

Jag fick själv uppleva denna fantastiska högtid under min tid i Indien. Gatorna fylldes av ljus, musik och fest dagarna och nätterna långa. Jag var hemma hos familjer som, i det lilla de hade, inför sin egen ceremoni hade ställt dit ett extra ljus för mig. De gjorde mig delaktig i något som för dem var det allra heligaste. Något som för mig har kommit att prägla mina minnen från Indien och de människor jag träffade där. Vi arbetade med de mest utsatta i samhället. Mitt i allt detta fick jag kliva in i deras värld och verklighet, där jag välkomnades så varmt. Inte en värld och verklighet där fattigdomen, de knappa levnadsvillkoren eller misären var i fokus. Utan istället en självklar värme och gemenskap som inte liknade något jag mött förut.

Dessa människor är så enormt mycket mer än det vi matats med från utsatta och fattiga områden runt om i världen. Visst, de lever under förhållandens som varken du eller jag någonsin skulle kunna föreställa oss. MEN, och det är ett stort men, det är och representerar inte vem eller vilka dessa människor är. De skrattar, gråter, bråkar, älskar, hatar och njuter av livet. Precis som du och jag. Det som var deras hem, kunde chocka mig. Det det tog tid innan jag kunde vänja mig vid och acceptera tanken av att vi har människor i vår värld som lever under sådana förutsättningar. Men det var deras hem, som de var stolta över. Det var deras hem och deras familj som jag välkomnades till med öppna armar. Jag fick dela skratt, mat, festligheter och de allra heligaste stunderna de hade tillsammans. Som om det var en självklarhet. Som om jag alltid funnits där. En självklar del av deras gemenskap.

Just därför är denna högtid något som blivit viktigt för mig. Det jag bär med mig är kanske inte dess religiösa innebörd, utan det är istället de människor som i denna stund tänder sina ljus. Som firar, dansar, skrattar och ber tillsammans. De firar med familj och vänner, likaväl som den svenska tjejen som är där, och lite vilset trevar sig fram i sin roll som socialarbetare i en värld så olik den hon är van vid att möta här hemma.

Med detta, tycker jag att vi tillsammans tänder ett ljus idag. Tänker på alla de barn som vi tillsammans stöttar genom våra sponsorskap. Vi tänder dessa ljus med en glädje och med en beundran. Beundran för deras förmåga till glädje, omtänksamhet, generositet och gemenskap. Något vi alla har nytta att ta lärdom om. Glad Diwali, allihopa!


Sashakt

Med detta vill jag även informera om att samtlig dokumentation nu är klar för att skickas in så vi, tillsammans, nu kan bli en ideell förening. Så fort jag fått besked om att detta är klart kommer vidare information till er alla sponsorer. Vi har mycket spännande framför oss nu, och jag ser fram emot att åka vidare på denna resa ihop med er. Vi hoppas självklart även på att vi ska bli fler nya sponsorer som vill vara en del av vårt arbete. Så glöm inte – sprid vårt arbete, dela hemsidan o.s.v.


Better to light one small candle than to curse the darkness.

Kinesiskt ordspråk

Progress Reports & New Referrals


Progress reports

BIld av AkshayaPatra Foundation från Pixabay

Progress reports skickas ut varje år. Dessa innefattar en uppföljning av barnets studiegång, men även så hemförhållanden. I år har tyvärr två sponsorbarn avslutat sponsorprogrammet till följd av olika anledningar. Respektive sponsor kommer få information ihop med ett nytt referat till ett nytt barn som tillkommit programmet.


New Referrals

New Referrals är det informationsblad som varje sponsor får för det aktuella barn som de sponsrar. I år har vi fyra nya sponsorer som kommer få ta del av dessa.


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

Rapporterna och informationsbladen kommer skickas ut via epost för att spara papper. Om ni inte redan informerat om er epostadress, alternativt prenumererar på dessa inlägg, registrera er adress nedan, tack!Bilder av AkshayaPatra Foundation från Pixabay 

Sponsoravgift 18/19 inbetald

Totalt 19 sponsorer


Nu är vår årliga överföring gjord på totalt 125.400 Rs, vilket blev 17842,21 SEK. På bilden ser ni kvittot på en överföring av 124.810.94 Rs. Då det registrerades för att FSC skulle stå för delar av avgiften för överföringen, saknades 589,06 RS (53,42 SEK), vilket jag sedan gjorde en separat överföring för á 353,52 inklusive hela avgiften för överföringen á 300 SEK. Jag inväntar kvitto för denna överföring. Vi hamnade alltså på ett överskott på 1157,79 SEK. Inlägg om överskottet kommer inom en snar framtid. Totalt är vi i dagsläget 19 sponsorer!Årliga rapporter, Nya referat

Samtliga sponsorer som varit med sedan tidigare år kommer under augusti månad få enskilda ”Progress reports” gällande just ert sponsorbarn. Nytillkomna sponsorer kommer istället få ett brev med bild och information om ert nya sponsorbarn. Samtliga brev kommer skickas ut samtidigt. För att spara papper – Om ni inte redan delgivit mig era mailadresser, maila gärna till: sashaktsverige@gmail.com.


Nytt år, nya tag

Då sätter vi igång en ny period – 19/20. För er som har månatliga överföringar innebär detta att era första överföringar för året inkommit i fredags (26/7) alternativt på måndag (29/7).

Med nytt år kommer också nya möjligheter. Nu får vi chansen att sprida informationen om vårt stöd för dessa barn och familjer i Inden för att intressera fler sponsorer. Mer info kommer även gällande Sashakt Sverige som ideell förening och annat spännande jag har planerat för kommande period.

Så nu sätter vi igång, nytt år, nya tag!


Glöm nu inte att prenumerera på Senaste Nytt här på Sashakt Sverige så ni inte missar vad som händer. Tryck på Subscribe nedan!


Dags för årlig överföring

Sista dagen för inbetalning

Sommaren är i full gång, blommorna blommar och solen skiner. Så, oavsett om ni får avnjuta semester redan nu eller är i full gång med vardagen och jobb som vanligt, så är det dags att skicka över vår gemensamma överföring till FSC. Nu på måndag, 1/7 är sista datumet för att ha betalat in den totala summan på 1.000 SEK för ert sponsorskap. Vår gemensamma överföring kommer utföras på tisdag 2/7.


Vet ni någon som velat göra oss andra sällskap och bli sponsor? Påminn dem. Har ni själva missat någon inbetalning någon månad, alternativt missat er årliga överföring? Avvara en stund i helgen för att knappar in de knapptryck som behövs på dator eller telefon, så har jag er inbetalning på måndag.


Nya sponsorer

Välkomna, och tack för att ni vill vara med och göra skillnad! Så snart FSC mottagit vår gemensamma överföring och hunnit handlägga ärendena, kommer ni alla kontaktas av mig och delges infoblad om just det barn som ni kommer sponsra. Vid eventuella frågor, se mina kontaktuppgifter under ”kontakta oss”.


”Overcoming poverty is not an act of charity, it is an act of justice.”

Nelson Mandela

Vad vi har på gång


Årlig överföring

Den årliga överföringen börjar närma sig. Efter sista överföringen för 2018/2019 i juni av er sponsorer kommer vår gemensamma summa skickas till Family Service Centre. 

Totalt har vi 10 sponsorer som har månatliga överföringar. Ni som har detta och har haft sedan juli 2018 har satt in fullständig summa i juni. Ni som påbörjat inbetalningar senare eller väljer att överföra fullständig summa vid ett tillfälle har fram till 28/6 på er att inkomma med era inbetalningar. Är ni osäkra på huruvida ni satt in eller hur mycket som är kvar, hör bara av er. Antingen över telefon, mail eller sms. Mina kontaktuppgifter hittar ni uppe vid fliken ”kontakt”. 


Planer för hemsida

Sedan har vi mer roliga nyheter för er att ta del av. Jag har nu, i samråd med direktören Nirmala Fernandes på Family Service Centre samt deras kommitté lagt upp en plan för hur vi tillsammans ska kunna jobba vidare för att kunna bli fler sponsorer, men också för att ni ska få ökad delaktighet och att information ska bli mer lättillgänglig för er. 

Första delen i detta är denna hemsida. Denna hemsida blir en lättillgänglig plattform för er sponsorer där jag kan dela information. Har FSC några roliga nyheter eller uppdateringar om sin verksamhet som de annars delar på sin Facebook-sida, så har vi fått godkännande att publicera det här.  Registrera er gärna för prenumeration på inläggen som publiceras här, så jag enkelt kan sprida informationen vidare till er.  Fyll i er epost nedan för att prenumerera på våra nyhetsinlägg.


Sashakt – Ideell förening

Vi har nu satt namnet Sashakt Sverige som nytt namn för hemsidan. Vilket leder oss in på nästa roliga nyhet. Efter lite planerande med organisationen och kommittén av FSC så har jag tillslut landat i ett slutgiltigt upplägg för den ideella föreningen som jag kommer starta.

Föreningen kommer heta Sashakt, vilket på hindi betyder att stärka, Empower. Syftet med föreningen är att samordna svenskt stöd för olika välfärdsprojekt med fokus på icke-statliga organisationer i Indien. Ett av föreningens inledande och långsiktiga projekt/fokus är därmed sponsorprogrammet hos FSC. Genom att bilda denna förening kommer jag kunna effektivisera och strukturera upp arbetet kring vårt stöd organisationens arbete med sponsorprogrammet. När vi kommit vidare i processen kommer vi ha ett bankkonto knutet till föreningen. Genom detta blir det enklare att nå fler sponsorer, men det skapar även bättre förutsättningar för mig att vara så transparent som möjligt avseende vår ekonomi. 

Vidare information gällande föreningen kommer inom kort.


Mycket roligt på gång! Så de till att du får ta del av senaste nytt genom att prenumerera. Aktiva sponsorer, se över era överföringar så ni har koll på hur ni ligger till. Har ni några frågor, tveka inte på att höra av er! https://sashaktsverige.com/kontakta-oss/


Prenumerera på våra nyhetsinlägg genom att fylla i din epostadress nedan

Vi har blivit med hemsida

Vi blir fler och fler för varje år och med det ökar kravet på lättillgänglig information till er sponsorer. Därför har jag nu tagit steget att starta denna sida. På så vis kan ni enkelt följa med i vad som händer och vad som är på gång. Ni kommer kunna ta del av Nyhetsbrevet, hälsningar från Family Service Centre och övrig ny information.

Jag vill även öka er delaktighet genom att göra det fritt för er att kommentera inlägg, komma med synpunkter och ideér och dela vidare till andra som kan vara intresserade. Kontaktuppgifter till mig finner nu här: https://sashaktsverige.com/kontakta-oss/

Jag tycker givetvis att vi tillsammans ska se denna plattform som en möjlighet att underlätta för nya sponsorer att hitta till oss.

Vår sida är än så länge i under uppbyggnad, så ha tålamod med mig, så ska vi nog få ordning på detta också. Jag kommer snart lägga upp information om vårt nästa steg, som kommer underlätta för mig att utöka till fler sponsorer. Så håll ögonen öppna, mer information kommer inom kort.

Ni får ha en fortsatt fin helg!

Frida Svensson

Kontakta mig