Ett annorlunda år – nu behövs vi mer än någonsin


Det har varit ett speciellt år på många vis. I vår värld pågår en pandemi och allas våra liv har påverkats på ett eller annat vis och i olika grad. Vardagen kan kännas tuff för oss alla. Ibland mer påtagligt än andra stunder. Jag vet även att jag inte har varit ensam om att oroa mig för de barn och familjer som ni alla är med och stöttar i Indiens slum. Jag har haft kontakt med ledningen för Family Service Centre och inväntar nu återkoppling efter att restriktioner har lättat.

Det vi kan veta redan nu, det är att det är de fattigaste i vår värld som drabbas hårdast. Många av familjerna i slumområden lever ur hand till mun som det kallas. De är beroende av möjlighet till arbete under dagen för att också kunna förse sin familj med mat samma dag. Många familjer är även extremt trångbodda, med många familjer tätt ihop i smutsiga miljöer. Tillgången till sjukvård är även begränsad. Dessa förhållanden och omständigheter gör dessa familjer och barn extremt sårbara i dessa tider. Vi jobbar därför på att få en nulägesrapport rörande de områden och familjer som Family Service Centre stöttar.

Då Indien har varit under fullständig lock down, och Family Service Centre har inte kunnat ha någon kontakt med familjerna ute i slummen har vi ännu inte kunnat nås av någon uppdaterad lägesbild. Jag har dock nåtts av information om att staten har gått in med extra stöd i slumområdena. Vi inväntar nu återkoppling rörande familjerna och de områden som organisationen jobbar i efter att restriktionerna har lättats. Så snart vi fått mer information, uppdateras sidan.


Årets inbetalning

Det har som sagt varit ett annorlunda år på många vis. Men en sak som inte är annorlunda i år från andra år – är att vi ska göra vår årliga inbetalning till alla barn som vi sponsrar med deras familjer. Nu, kanske viktigare än någonsin. Inbetalningen kommer göras under nästa vecka. Så för er som inte satt in hela beloppet för detta år, här kommer en liten påminnelse!

SISTA DATUM FÖR ÖVERÖFRING: Tisdag 30/6.


Överskott doneras

Vid eventuellt överskott efter årets inbetalning kommer aktuellt överskott doneras till organisationens arbete nu under Coronapandemin. Önskar någon göra en donation utöver sponsoravgiften är detta givetvis välkommet. Märk då betalningen med ”donation” samt erat namn.


Vid eventuella frågor, tveka inte på att höra av er. Kontaktuppgifter finner ni här: Kontakt.